Transport piskląt i jaj wylęgowych

Transport piskląt i jaj wylęgowych jest usługą, która wymaga umiejętności i praktyki oraz dostosowanych pojazdów i innych narzędzi. Dlatego też oferujemy naszym Klientom dedykowane, specjalnie zaprojektowane pojazdy, jak również doświadczonych kierowców, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie w zakresie przewozu tego rodzaju ładunków.

AVILOG POLSKA GWARANTUJE

 • Obsługę wysokiej jakości, dzięki wykwalifikowanym kierowcom, którzy legitymują się niezbędnymi dokumentami w dziedzinie transportu żywych zwierząt i przestrzegają standardów dobrostanu i wentylacji oraz dostosowania sposobu prowadzenia pojazdu do potrzeb Twojego ładunku.
 • Nasi kierowcy dbają również o to, aby wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia dobrostanu przewożonych zwierząt były w dobrym stanie technicznym.
 • W pełni bezpieczny transport, z wdrożeniem procedur właściwych dla każdego Klienta, w zeleżności od specyfiki Zakładu Wylęgu Drobiu.
 • Relację opartą na zaufaniu, organizowaniu cyklicznych spotkań poświęconych monitorowaniu bieżącej współpracy.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI, KTÓRE PROPONUJEMY

 • Dostawy kraju i za granicą,
 • Procedurę przewozu piskląt jednodniowych opracowaną zgodnie ze specyfikacją Klienta,
 • Dedykowana osoba do kontaktu z Klientem,
 • Optymalne planowanie tras, uzgodnione z Klientem w zależności od czasu wylęgu,
 • Możliwość śledzenia transportu w czasie rzeczywistym dzięki komputerowemu monitorowaniu naszych pojazdów.

DOSTOSOWANE POJAZDY

Nasza flota drogowa:

 • Samochody ciężarowe,
 • Ciągniki siodłowe z naczepami.

Nasze wyposażenie specjalne:

 • Do przewozu jaj wylęgowych: samochody ciężarowe z izotermiczną lub chłodniczą skrzynią ładunkową,
 • Do przewozu piskląt jednodniowych: samochody ciężarowe z ogrzewaną/klimatyzowaną skrzynią ładunkową,
 • Specjalistyczne aplikacje mobilne