Odbiór mleka

Korzystając z wieloletniego doświadczenia firmy we Francji, AVILOG POLSKA zamierza rozwijć się w zakresie odbioru i transportu mleka. Nasza flota cystern pozwala nam na współpracę zarówno z zakładami przemysłowymi, jak i ze spółdzielniami mleczarskimi.

AVILOG POLSKA wspiera Klientów w procesie zmian rynkowych, proponując:

  • Rozwiązania techniczne wspomagające transport szybko psujących się artykułów żywnościowych,
  • Szerokopojęty outsourcing,
  • Specjalistyczną flotę pojazdów.