Informacje prawne

GRUPA MOUSSET jest do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii.

Zarządzanie redakcją

Grupy MOUSSET

Dział komunikacji
RD 160
85140 SAINTE FLORENCE
Tel : 02 51 66 01 13
Email: formularz kontaktowy

Siret: 51960293200013
VAT: FR 87 519 602 932
Spółka zarejestrowana w Rejestrze działalności gospodarczej i spółek dnia 21.01.2010 r. (La Roche sur Yon – 85)
Kapitał zakładowy 18 725 294,00 euro

Utworzenie i wygląd strony internetowej

Wszystkie dane kontaktowe dotyczące utworzenia strony internetowej są dostępne pod następującym linkiem :
John Doe & Fils : agencja komunikacji cyfrowej w Nantes

Prawa i obowiązki użytkowników

Informacje publikowane na tej stronie są własnością Grupy MOUSSET.

Całkowite lub częściowe kopiowanie jest niedozwolone bez zgody Grupy MOUSSET. Użytkownicy są odpowiedzialni za formułowane zapytania oraz za interpretację i wykorzystanie wyników. Do nich należy obowiązek korzystania z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (CNIL), jeśli dane te mają charakter danych osobowych.

W szczególności powinni oni mieć świadomość, że informacje te muszą być wykorzystywane wyłącznie do celów ściśle osobistych, że przechwytywanie zrzutów ekranu w celu odtworzenia lub wzbogacenia imiennej bazy danych jest sprzeczne z prawem francuskim i w związku z tym zabronione, jak również w celach handlowych lub reklamowych.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie poświęconej tej tematyce: Ochrona danych.

Linki

Tworzenie przez osoby trzecie linków hipertekstowych do stron lub dokumentów publikowanych na tej stronie może w rzeczywistości stanowić naruszenie praw autorskich, akt pasożytnictwa lub zniesławienia oraz musi być autoryzowane przez Grupy MOUSSET, o co można zwrócić się bezpośrednio do administratora strony.

Odpowiednia autoryzacja zostanie udzielona, jeżeli linki nie będą naruszać interesów grupy MOUSSET i jeżeli zagwarantują użytkownikowi możliwość identyfikacji pochodzenia Grupy MOUSSET na dokumencie, w szczególności w przypadku głębokich linków hipertekstowych, ramek lub wstawiania za pomocą linków.

Podobnie Grupa MOUSSET Group o pisemne upoważnienie do tworzenia linków do swojej strony ze wszystkich wskazanych serwerów: informacje pozostają pełną i całkowitą własnością tych serwerów oraz firma nie może ponosić żadnej odpowiedzialności.

Prawo właściwe

Niniejsze informacje prawne podlegają francuskiemu prawu krajowemu. Językiem informacji prawnych jest język francuski. W przypadku sporu, wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.
Ochrona danych

Treści

Wszystkie treści (zdjęcia, teksty, wideo, dźwięk) dostępne na tej stronie pozostają wyłączną własnością Grupy MOUSSET i/lub jej partnerów oraz podlegają francuskim przepisom dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone, również w przypadku dokumentów do pobrania oraz prezentacji ikonograficznych i fotograficznych.

Tworzenie wyciągu i/lub powielanie znacznej części informacji rozpowszechnianych na stronie jest zabroniona bez uprzedniej zgody Grupy MOUSSET oraz stanowi plagiat podlegający sankcjom zawartym w artykule L.335-2 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej.

Kodeks własności intelektualnej określa, że należy podać źródło lub poprosić o zgodę autora zdjęć. Postępować można wyłącznie w ramach poszanowania praw autorskich. W związku z tym obrazy (nawet kopie ekranowe) są chronione prawem autorskim (art. L112-2-9 kodeksu własności intelektualnej).

Nieautoryzowane powielanie lub przedstawianie obrazów, tekstów lub dokumentów jest karalne na mocy prawa cywilnego poprzez przyznanie odszkodowania. Odszkodowania te są obliczane indywidualnie dla każdego przypadku. Zależy to od utraty zarobków przez ofiarę, szkody poniesionej z powodu zniekształcenia sposobu prezentacji strony i reperkusji, jakie mógł mieć autor strony, sposobu przedstawienia obrazu i ewentualnego zwrotu finansowego dla projektanta.